Monitorul Oficial
nr. 729/27 noiembrie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.105/20-11-2013 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele reglementări referitoare ia cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
V
  2.   H.G. nr.917/20-11-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)
-
  3.   O. nr.157/19-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la București la 10 octombrie 2013 și la Varșovia la 18 octombrie 2013
-
  4.   O. nr.1.263/10-10-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia
A
  5.   O. nr.1.352/29-10-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Codului internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internationale prin Rezoluția A.1049(27) din 30 noiembrie 2011
V
  6.   O. nr.4/22-11-2013 (B.N.R.)
ORDIN privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2011
A


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.