Monitorul Oficial
nr. 752/4 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.326/03-12-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
  2.   D. nr.1.047/02-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
  3.   D. nr.1.043/02-12-2013 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  4.   H.S. nr.71/02-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  5.   O. nr.3.446/1.944/03-12-2013 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe județe și municipiul București
-
  6.   O. nr.3.721/02-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției Generale Antifraudă Fiscală
A


Marți, 18 ianuarie 2022, 06:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.