Monitorul Oficial
nr. 793/17 decembrie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.108/11-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
V
  2.   H.G. nr.1.026/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat’’
-
  3.   O. nr.1270 bis/1985/2253/11-10,10-12,29-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Electrocare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  4.   O. nr.1271 bis/1987/2275/11-10,10-12,30-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU"- S.A., filiala Societătii Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
-
  5.   O. nr.1.415/12-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 23 din Schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 12/2010
-
  6.   O. nr.1.901/10-12-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe cu privire la condițiile de acordare a indemnizației diplomatice și de stabilire a cuantumului acesteia
-
  7.   O. nr.90/11-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea certificării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic național
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.