Monitorul Oficial
nr. 53/22 ianuarie 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.518/12-12-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 și 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011
V
  2.   H.G. nr.28/15-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
-
  3.   O. nr.1.384/42/404/04-12,13-01,24-12-2013 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008
A
  4.   O. nr.3.593/20-12-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locația din municipiul Drăgășani, județul Vâlcea
-
  5.   H.C.S.M. nr.79/16-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioara al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A


Joi, 02 decembrie 2021, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.