Monitorul Oficial
nr. 88/4 februarie 2014

Publicare
  1.   D. nr.214/30-01-2014 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012
-
  2.   D. nr.215/30-01-2014 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013
-
  3.   O.U.G. nr.1/29-01-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
V
  4.   O. nr.16/03-02-2014 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
-
  5.   O. nr.116/30-01-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013
-
  6.   O. nr.36/17-01-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009
-
  7.   H. nr.2/24-01-2014 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată si a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2014
-


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 06:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.