Monitorul Oficial
nr. 104/11 februarie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.2/29-01-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  2.   H.G. nr.27/15-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș
-
  3.   H.G. nr.55/05-02-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
-
  4.   H.G. nr.60/05-02-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui; precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  5.   H.G. nr.71/05-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acțiunea de protocol cu caracter deosebit "Reuniunea Comitetului Executiv al Asociației Oficialilor Electorali Europeni și Conferința internațională Participarea femeilor la alegeri", organizată în perioada 7-8 martie 2014
-
Rectificare:
  6.   H.G. nr.13/07-01-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 12.962/2010 a activitătii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, județul Brașov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Vectra Service" - S.R.L.
-
  7.   H.G. nr.43/22-01-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican si XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992
-


Joi, 02 decembrie 2021, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.