Monitorul Oficial
nr. 166/7 martie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.49/29-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
-
  2.   O. nr.42/03-03-2014 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de exploatare, Runda nr. 87/2014
-
  3.   O. nr.82/05-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 339(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
Republicare:
  4.   O.G. nr.137/31-08-2000 
ORDONANȚĂ privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V


Duminică, 11 aprilie 2021, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.