Monitorul Oficial
nr. 184/14 martie 2014

Publicare
  1.   L. nr.23/14-03-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  2.   D. nr.270/13-03-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  3.   O.U.G. nr.10/12-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
V
  4.   H.G. nr.147/06-03-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului European sau de Confederația Elvețiană
-
  5.   O. nr.31/12-03-2014 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  6.   O. nr.380/06-03-2014 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită
A
  7.   H./04-12-2012 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 4 decembrie 2012 în Cauza Petruș lacob împotriva României
-
  8.   H. nr.7/21-02-2014 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competență profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România și sunt membri cu drepturi depline ai Asociației Contabililor Autorizați
-
  9.   Listă/14-03-2014 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială
i


Luni, 15 august 2022, 13:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.