Monitorul Oficial
nr. 191/18 martie 2014

Publicare
  1.   L. nr.20/13-03-2014 
LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
A
  2.   D. nr.266/12-03-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
-
  3.   D. nr.273/14-03-2014 
DECRET privind numirea unui procuror
-
  4.   D. nr.274/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D. nr.275/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.276/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.277/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.278/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.279/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.280/14-03-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.281/17-03-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  12.   O. nr.67/06-03-2014 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare și analizare a probelor de control doping
A
  13.   O. nr.15/12-03-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție
A
  14.   H.C.S.M. nr.231/06-03-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A
  15.   H.C.S.M. nr.232/06-03-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007
-
  16.   H. nr.20/14-03-2014 (A.S.F.)
HOTĂRÂRE pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
-
  17.   Act./18-03-2014 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Asociația Macedonenilor din România
-
Republicare:
  18.   L. nr.259/14-12-2010 
LEGEA siguranței digurilor
V


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.