Monitorul Oficial
nr. 308/25 aprilie 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.110/06-03-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  2.   D.C.C. nr.114/06-03-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968
V
  3.   O.U.G. nr.19/23-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   H.G. nr.319/23-04-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
-
  5.   H.G. nr.320/23-04-2014 
HOTĂRÂRE privind promovarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții prin alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru prevenirea și înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații pe cursurile de apă: Pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoana și râul Teleorman în satul Beiu
-
  6.   H.G. nr.321/23-04-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
-
  7.   O. nr.795/16-04-2014 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare
A


Luni, 06 decembrie 2021, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.