Monitorul Oficial
nr. 325/5 mai 2014

Publicare
  1.   L. nr.55/30-04-2014 
LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   D. nr.395/29-04-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  3.   O.U.G. nr.20/23-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  4.   O. nr.M.48/22-04-2014 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea si completarea Instrucțiunilor privind folosirea de câtre personalul armatei și alți beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naționale, destinat cazării, refacerii capacității de muncă și activităților recreative și sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 128/2008
A


Marți, 30 noiembrie 2021, 09:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.