Monitorul Oficial
nr. 353/14 mai 2014

Publicare
  1.   L. nr.67/12-05-2014 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   D. nr.412/08-05-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  3.   D.C.C. nr.154/18-03-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011
V
  4.   O.U.G. nr.22/06-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
V
  5.   O. nr.89/09-05-2014 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  6.   O. nr.359/07-05-2014 (D.A.P.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014- 14 mai 2015
-
  7.   O. nr.547/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță pilotajul navelor maritime la intrarea și ieșirea din porturi, între danele aceluiași port și pe căile navigabile interioare
A
  8.   O. nr.548/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi
-


Joi, 02 decembrie 2021, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.