Monitorul Oficial
nr. 422/6 iunie 2014

Publicare
  1.   D. nr.439/05-06-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  2.   D. nr.440/05-06-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
-
  3.   O.U.G. nr.32/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
V
  4.   H.G. nr.462/04-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - SA. Mediaș
-
  5.   Decizie nr.6/30-05-2014 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Mănești-Drăgăești
-
  6.   O. nr.656/359/04-06,29-05-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.