Monitorul Oficial
nr. 423/6 iunie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.33/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
V
  2.   H.G. nr.467/04-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  3.   Decizie nr.7/30-05-2014 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Luncași
-
  4.   O. nr.84/03-06-2014 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecților și subprefecților
-
  5.   O. nr.171/09-05-2014 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004
-
  6.   O. nr.316/06-06-2014 (D.P.I.I.S.P.P.P.P.E.)
ORDIN al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.