Monitorul Oficial
nr. 438/16 iunie 2014

Publicare
  1.   L. nr.39/11-04-2014 
LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
-
  2.   Protocol/24-06-2010 
PROTOCOL de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007
-
  3.   D. nr.357/09-04-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
-
  4.   H.G. nr.484/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
-
  5.   Decizie nr.215/16-06-2014 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu, a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiției
-
  6.   O. nr.514/28-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activității de urmărire a comportării construcțiilor hidrotehnice - NTLH-041
-
  7.   O. nr.698/04-06-2014 (D.Î.M.M.M.A.T.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și aplicare a Testului IMM
-
Rectificare:
  8.   L. nr.94/08-09-1992 
LEGE privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
A
  9.   O. nr.547/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță pilotajul navelor maritime la intrarea și ieșirea din porturi, între danele aceluiași port și pe căile navigabile interioare
A
  10.   O. nr.548/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi
-
  11.   O. nr.619/360/30-05,29-05-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
A


Joi, 26 mai 2022, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.