Monitorul Oficial
nr. 459/24 iunie 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.213/15-04-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
V
  2.   D.C.C. nr.279/08-05-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
V
  3.   D.C.C. nr.292/22-05-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6), art. 100 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. I pct. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  4.   O.U.G. nr.35/11-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
V
  5.   H.G. nr.507/18-06-2014 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public
-
  6.   H.G. nr.508/18-06-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  7.   H.G. nr.509/18-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  8.   O. nr.739/13-05-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive", indicativ GT 067-2014
-
  9.   O. nr.799/23-05-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind reabilitarea utilitară si funcțională a acoperișurilor la clădirile existente, indicativ GP 122-2014"
-
  10.   Decizie nr.480/06-06-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 22:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.