Monitorul Oficial
nr. 474/27 iunie 2014

Publicare
  1.   D. nr.477/25-06-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   O.U.G. nr.43/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
V
  3.   O. nr.49/26-06-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi
A
  4.   O. nr.51/26-06-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
A
  5.   N. nr.13/18-06-2014 (A.S.F.)
NORMĂ pentru abrogarea alin. (2) al art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010
-
  6.   N. nr.14/18-06-2014 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, și a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013
-
  7.   N. nr.15/18-06-2014 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, și a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013
-


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.