Monitorul Oficial
nr. 583/5 august 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.321/10-06-2014 
DECIZIA nr. 321 din 10 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) și art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  2.   D.C.C. nr.421/08-07-2014 
DECIZIA nr. 421 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  3.   D.C.C. nr.424/08-07-2014 
DECIZIA nr. 424 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  4.   O.G. nr.7/31-07-2014 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. Hl/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  5.   H.G. nr.639/31-07-2014 
HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 6 Drobeta-Tumu Severin-Lugoj, între km 450+768 si km 494+500" Lot 5
-
  6.   H.G. nr.640/31-07-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 și la 14 noiembrie 2013 și la București la 13 septembrie 2013 și la 25 noiembrie 2013 dintre Guvernul României și Agenția Japoniei pentru Cooperare Internațională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internațională, la Acordul deîmprumut dintre România și Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la București la 31 martie 2005
-
  7.   H.G. nr.641/31-07-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională și administrație publică, semnat la București la 22 noiembrie 2013
-
  8.   Memorandum/22-11-2013 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională și administrație publică
-


Duminică, 03 iulie 2022, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.