Monitorul Oficial
nr. 658/8 septembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.745/26-08-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
-
  2.   H.G. nr.746/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Școlii Naționale de Grefieri
-
  3.   H.G. nr.758/04-09-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
-
  4.   O. nr.1.090/26-08-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
A
  5.   O. nr.4.424/28-08-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco- român "De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone"
-
Republicare:
  6.   L. nr.101/25-04-2006 
LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
V


Miercuri, 20 ianuarie 2021, 09:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.