Monitorul Oficial
nr. 687/19 septembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.123/19-09-2014 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  2.   D. nr.590/18-09-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  3.   D.S. nr.17/18-09-2014 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 septembrie 2014
-
  4.   H.G. nr.795/17-09-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Școlii Naționale de Grefieri în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud și în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
-
  5.   Decizie nr.267/19-09-2014 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității Naționale pentru Turism
-
  6.   O. nr.2545/1088/1512/02-07,26-08,21-07-2014 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A
-
  7.   Decizie nr.1.231/15-09-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societătii PRO MUNDO BROKER DE ASIGURARE -S.R.L
-


Miercuri, 20 octombrie 2021, 16:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.