Monitorul Oficial
nr. 727/3 octombrie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.61/01-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
V
  2.   H.G. nr.836/01-10-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  3.   O. nr.1.120/30-09-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  4.   O. nr.1.126/01-10-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014
-
  5.   O. nr.1.128/01-10-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014
-
  6.   O. nr.1.344/02-10-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014
-
  7.   H. nr.166/26-09-2014 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață (NI-ASR-07-VI/0)"
A


Marți, 30 noiembrie 2021, 22:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.