Monitorul Oficial
nr. 777/24 octombrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.143/21-10-2014 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  2.   O. nr.4.776/13-10-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna
A
  3.   D. nr.641/20-10-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  4.   L. nr.144/21-10-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea si reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   D. nr.642/20-10-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   L. nr.146/21-10-2014 
LEGE privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
-
  7.   D. nr.644/20-10-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams- FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
-
  8.   H.G. nr.927/21-10-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  9.   H.G. nr.928/21-10-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  10.   O. nr.154/22-10-2014 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  11.   O. nr.1.086/23-10-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.1 "Investitii productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", operațiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și a cererii de propuneri de proiecte aferente 4.776. - Ordin al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna
-
Rectificare:
  12.   H.G. nr.873/15-10-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"
-


Joi, 11 august 2022, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.