Monitorul Oficial
nr. 807/5 noiembrie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.69/29-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
V
  2.   H.G. nr.958/29-10-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
-
  3.   Protocol/24-06-2014 
PROTOCOL între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel
-
  4.   H.G. nr.969/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  5.   Decizie nr.282/16-10-2014 
DECIZIE privind numirea domnului loan-Alexandru Andrei în funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
-
  6.   Decizie nr.296/05-11-2014 
DECIZIE privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 decembrie 2014, a doamnei Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică vacantă de director general al Direcției generale administrație publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Harghita
-
  7.   Decizie nr.297/05-11-2014 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia prim- ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
-
  8.   Decizie nr.298/05-11-2014 
DECIZIE privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 ianuarie 2015, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției administrație locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
-


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 08:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.