Monitorul Oficial
nr. 811/6 noiembrie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.70/04-11-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
A
  2.   H.G. nr.976/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
-
  3.   H.G. nr.986/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a punctului vamal Lunga - România și Nakovo - Republica Serbia
-
  4.   H.G. nr.987/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a punctului vamal Vălcani - România și Vrbica - Republica Serbia
-
  5.   H.G. nr.988/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a punctului vamal Foeni - România și Jasa Tomic - Republica Serbia și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  6.   H.G. nr.989/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  7.   O. nr.4.854/31-10-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de transfer a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic în anul 2014
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.