Monitorul Oficial
nr. 835/17 noiembrie 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.483/23-09-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fi s ca l-bugetare și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  2.   O. nr.917/05-11-2014 (D.A.P.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpurilor de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, NTLH-014, și a Procedurii privind avizarea experților pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, NTLH-015
-
  3.   N. nr.25/11-11-2014 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009
V
Rectificare:
  4.   O. nr.700/09-07-2014 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
V


Marți, 16 august 2022, 04:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.