Monitorul Oficial
nr. 882/4 decembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.154/03-12-2014 
LEGE pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.818/02-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 184 alin. (6) și (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  3.   L. nr.155/03-12-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  4.   D. nr.819/02-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  5.   L. nr.156/03-12-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
  6.   D. nr.820/02-12-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
  7.   D. nr.809/02-12-2014 
DECRET privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
-
  8.   D. nr.810/02-12-2014 
DECRET privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
-
  9.   D. nr.811/02-12-2014 
DECRET privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
-
  10.   D. nr.812/02-12-2014 
DECRET privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
-
  11.   D. nr.813/02-12-2014 
DECRET privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
-
  12.   H.C.D. nr.63/03-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice si energia pentru 2030 COM(2014) 520 final
-
  13.   O. nr.668/28-11-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2014
-
  14.   O. nr.3.633/26-11-2014 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar și Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării
A


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.