Monitorul Oficial
nr. 893/9 decembrie 2014

Publicare
  1.   H.S. nr.58/08-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   O.U.G. nr.77/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
V
  3.   H.G. nr.1.081/03-12-2014 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unei părți dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și aflat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite, și pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
-
  4.   O. nr.141/03-12-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
V
  5.   O. nr.142/03-12-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național
-


Joi, 02 decembrie 2021, 17:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.