Monitorul Oficial
nr. 905/12 decembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.163/11-12-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  2.   D. nr.846/10-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 4^/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  3.   L. nr.165/11-12-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
-
  4.   D. nr.848/10-12-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
-
  5.   D.C.C. nr.526/09-10-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  6.   D.C.C. nr.544/15-10-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4797 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968
V
  7.   D.C.C. nr.548/15-10-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V alin. (1) și (2) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  8.   O.U.G. nr.81/10-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
V
  9.   O. nr.289/09-12-2014 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2015
A
  10.   O. nr.1268/1694/04-12,12-12-2014 (M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operațional Asistență Tehnică
A
  11.   O. nr.1.865/03-12-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverințe emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanțiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-


Luni, 06 decembrie 2021, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.