Monitorul Oficial
nr. 954/29 decembrie 2014

Publicare
  1.   D. nr.950/29-12-2014 
DECRET privind numirea în funcția de șef al Statului Major General
-
  2.   Decizie nr.327/29-12-2014 
DECIZIE pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-
  3.   Decizie nr.328/29-12-2014 
DECIZIE privind numirea domnului Ștefan Ștefan Dănilă în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  4.   O. nr.1.338/22-12-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competențe pentru competitivitate în domeniul medical -transplant de organe, țesuturi și celule", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității"
-
Rectificare:
  5.   O. nr.1.406/21-11-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății
A
  6.   O.U.G. nr.77/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
V
  7.   H.G. nr.1.112/12-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea actelor adiționale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012- 2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 și prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, precum și a Contractului de servicii publice al Societății Comerciale "Softrans" - S.R.L. pentru perioada 2014-2015
-


Joi, 02 decembrie 2021, 17:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.