Monitorul Oficial
nr. 964/30 decembrie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.90/23-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
V
  2.   H.G. nr.1.172/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului
-
  3.   O. nr.1.673/18-12-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
-
  4.   Decizie nr.184/18-12-2014 (A.N.S.P.D.C.P)
DECIZIE privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 22:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.