Monitorul Oficial
nr. 968/30 decembrie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.93/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
V
  2.   O.U.G. nr.94/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  3.   H.G. nr.1.171/29-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal care se acordă pentru anul 2014
-
  4.   H.G. nr.1.175/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  5.   H.G. nr.1.181/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.