Monitorul Oficial
nr. 32/15 ianuarie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.646/11-11-2014 
DECIZIA nr. 646 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   O. nr.18/07-01-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului si conținutului unor formulare
A


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.