Monitorul Oficial
nr. 263/20 aprilie 2015

Publicare
  1.   L. nr.77/17-04-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
-
  2.   D. nr.402/16-04-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
-
  3.   L. nr.79/17-04-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  4.   D. nr.404/16-04-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  5.   L. nr.80/17-04-2015 
LEGE pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
  6.   D. nr.405/17-04-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
  7.   D.C.D. nr.8/20-04-2015 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  8.   D.C.C. nr.86/26-02-2015 
DECIZIA nr. 86 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învătământ
V
  9.   H.G. nr.247/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  10.   H.G. nr.248/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  11.   H.G. nr.251/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate"
-
  12.   O. nr.465/15-04-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitătii instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.