Monitorul Oficial
nr. 265/21 aprilie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.75/26-02-2015 
DECIZIA nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
V
  2.   H.G. nr.254/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-
  3.   H.G. nr.255/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  4.   H.G. nr.256/15-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
Rectificare:
  5.   O.U.G. nr.92/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
V
  6.   R. nr.3/25-03-2015 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale
A
  7.   O. nr.620/06-04-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 și a modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015
-


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.