Monitorul Oficial
nr. 315/8 mai 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.65/25-02-2015 
DECIZIA nr. 65 din 25 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  2.   D.C.C. nr.123/10-03-2015 
DECIZIA nr. 123 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 51 din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  3.   D.C.C. nr.136/10-03-2015 
DECIZIA nr. 136 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
V
  4.   H.G. nr.301/29-04-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
-
  5.   Decizie nr.132/07-05-2015 
DECIZIE privind numirea domnului Alexandru Bala în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  6.   O. nr.583/06-05-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-


Marți, 16 august 2022, 04:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.