Monitorul Oficial
nr. 374/28 mai 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.197/31-03-2015 
DECIZIA nr. 197 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2), alin. (21) și alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  2.   D.C.C. nr.198/31-03-2015 
DECIZIA nr. 198 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  3.   O.U.G. nr.14/27-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  4.   H.G. nr.359/20-05-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securitătii si sănătătii în munca
V
  5.   H.G. nr.365/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lași a acestora
-
  6.   H.G. nr.366/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lasi a acestora
-
  7.   H.G. nr.370/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A
-
  8.   O. nr.1.069/22-05-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015
-
  9.   O. nr.1.998/25-05-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 20072013
-
  10.   Decizie nr.999/26-05-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind completarea art. 4 din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare- Reasigurare ASTRA - S.A
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.