Monitorul Oficial
nr. 386/3 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.123/29-05-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.497/28-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activitătii de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   D. nr.500/02-06-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer
-
  4.   D. nr.501/02-06-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  5.   D.C.C. nr.342/07-05-2015 
DECIZIA nr. 342 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală
V
  6.   O.U.G. nr.15/27-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  7.   Decizie nr.8/17-04-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 8 din 17 aprilie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.