Monitorul Oficial
nr. 423/15 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.144/12-06-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.528/12-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public si privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat’’, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.146/12-06-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
-
  4.   D. nr.530/12-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
-
  5.   D.C.C. nr.186/31-03-2015 
DECIZIA nr. 186 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluția de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  6.   D.C.C. nr.189/31-03-2015 
DECIZIA nr. 189 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală
V
  7.   D.C.C. nr.203/31-03-2015 
DECIZIA nr. 203 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) și (6), art. 2 alin. (1) și (2) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și ale anexelor nr. 2 și nr. 3b la acest act normativ
V
  8.   D.C.C. nr.280/23-04-2015 
DECIZIA nr. 280 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  9.   O.U.G. nr.18/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
V


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.