Monitorul Oficial
nr. 534/17 iulie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.410/28-05-2015 
DECIZIA nr. 410 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  2.   O. nr.1.731/13-07-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"
-
  3.   O. nr.4.342/25-06-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate
-
  4.   O. nr.4.458/08-07-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universității "Bioterra" din București
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.