Monitorul Oficial
nr. 539/20 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.199/16-07-2015 
LEGE pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși"
V
  2.   D. nr.647/15-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea Muzeului National "Constantin Brâncusi"
-
  3.   L. nr.201/16-07-2015 
LEGE pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
-
  4.   D. nr.649/15-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
-
  5.   L. nr.202/16-07-2015 
LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
A
  6.   D. nr.650/15-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
  7.   D.C.C. nr.239/07-04-2015 
DECIZIA nr. 239 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
V
  8.   D.C.C. nr.240/07-04-2015 
DECIZIA nr. 240 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării- cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  9.   D.C.C. nr.485/23-06-2015 
DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
V
  10.   D.C.C. nr.506/30-06-2015 
DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală
V
  11.   H.G. nr.542/08-07-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
-
  12.   H.G. nr.544/08-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Arad
-
  13.   H.G. nr.546/08-07-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare
-
  14.   Decizie nr.8/27-04-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 8 din 27 aprilie 2015 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.