Monitorul Oficial
nr. 569/29 iulie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.437/09-06-2015 
DECIZIA nr. 437 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
V
  2.   D.C.C. nr.454/16-06-2015 
DECIZIA nr. 454 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  3.   D.C.C. nr.455/16-06-2015 
DECIZIA nr. 455 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
V
  4.   D.C.C. nr.467/16-06-2015 
DECIZIA nr. 467 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării- cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privata a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  5.   D.C.C. nr.469/16-06-2015 
DECIZIA nr. 469 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală
V
  6.   H.G. nr.590/22-07-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.591/22-07-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.611/28-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 și 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008
-
  9.   Decizie nr.187/29-07-2015 
DECIZIE pentru numirea domnului Gabril Petre în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
-


Miercuri, 18 mai 2022, 21:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.