Monitorul Oficial
nr. 730/29 septembrie 2015

Publicare
  1.   O.U.G. nr.38/23-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  2.   H.G. nr.785/23-09-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
-
  3.   H.G. nr.790/23-09-2015 
HOTĂRÂRE privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
  4.   O. nr.1.421/26-08-2015 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale
-
  5.   O. nr.146/23-09-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L
A
  6.   Decizie nr.2.338/24-09-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea suspendării activității, la cerere, a Societătii ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE -S.R.L
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.