Monitorul Oficial
nr. 808/30 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.233/08-10-2015 
LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015
-
  2.   D. nr.750/07-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale si pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015
-
  3.   L. nr.247/28-10-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
  4.   D. nr.781/28-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
  5.   L. nr.250/28-10-2015 
LEGE privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
-
  6.   D. nr.784/28-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
-
  7.   D. nr.779/28-10-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.780/28-10-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   H.C.D. nr.89/28-10-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  10.   D.C.C. nr.573/15-09-2015 
DECIZIA nr. 573 din 15 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  11.   D.C.C. nr.579/29-09-2015 
DECIZIA nr. 579 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza întâi din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
V
  12.   D.C.C. nr.582/29-09-2015 
DECIZIA nr. 582 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
V
Rectificare:
  13.   Decizie nr.219/23-09-2015 
DECIZIE privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.