Monitorul Oficial
nr. 816/3 noiembrie 2015

Publicare
  1.   O.U.G. nr.49/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
V
  2.   H.G. nr.894/27-10-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.897/27-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administrației penitenciare
A
  4.   H.G. nr.900/27-10-2015 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice care se finanțează din Fondul european de garantare agricolă
-
  5.   O. nr.1.356/29-10-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2015
-
  6.   O. nr.2.221/22-10-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020
A
  7.   Decizie nr.15/21-09-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 15 din 21 septembrie 2015 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-


Marți, 18 ianuarie 2022, 06:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.