Monitorul Oficial
nr. 857/18 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.268/06-11-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.816/06-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   D.C.C. nr.583/29-09-2015 
DECIZIA nr. 583 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) si (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă
V
  4.   Decizie nr.289/17-11-2015 
DECIZIE privind eliberarea domnului loan Uțiu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  5.   Decizie nr.291/17-11-2015 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  6.   Decizie nr.294/17-11-2015 
DECIZIE privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului
-
  7.   Decizie nr.295/17-11-2015 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Anca-Laura lonescu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-
  8.   Decizie nr.296/17-11-2015 
DECIZIE privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
-
  9.   O. nr.143/06-11-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
V
  10.   O. nr.3.826/16-11-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central și al unităților subordonate
-
  11.   O. nr.5.681/12-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea "Transilvania" din Brașov
-
  12.   O. nr.5.682/12-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea domeniului de doctorat "teatru și artele spectacolului" în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
-
  13.   O. nr.5.683/12-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea domeniului de doctorat "Psihologie" în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timișoara
-
  14.   O. nr.5.684/12-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzica" în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timișoara
-
  15.   Comunicat nr.3/12-11-2015 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  16.   Decizie nr.12/13-11-2015 (C.Med.D.)
DECIZIE privind modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România hr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentiști din România și pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentiști din România de la nivel local si național pentru mandatul 2015-2019
-
Rectificare:
  17.   Decizie nr.287/17-11-2015 
DECIZIE privind eliberarea domnului chestor principal de poliție Tobă Petre din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.