Monitorul Oficial
nr. 910/9 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.313/07-12-2015 
LEGE pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  2.   D. nr.926/04-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006
-
  3.   L. nr.314/07-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  4.   D. nr.927/04-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  5.   L. nr.315/07-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ’nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  6.   D. nr.928/04-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  7.   O. nr.2.634/05-11-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind documentele financiar-contabile
V
  8.   H. nr.62/23-11-2015 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
A
  9.   Decizie nr.14/13-11-2015 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România
A


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.