Monitorul Oficial
nr. 928/15 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.320/11-12-2015 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
  2.   D. nr.986/11-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
  3.   L. nr.321/11-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
  4.   D. nr.987/11-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
  5.   H.S. nr.90/14-12-2015 
HOTĂRÂRE privind numirea președintelui Agenției Naționale de integritate
-
  6.   D.C.C. nr.735/03-11-2015 
DECIZIA nr. 735 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal
V
  7.   H.G. nr.963/09-12-2015 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
-
  8.   Decizie nr.2.519/07-10-2015 (C.A.P.)
DECIZIA nr. 2.519 din 7 octombrie 2015 a Curții de Apel Ploiești (Secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal)
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.