Monitorul Oficial
nr. 948/22 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.317/11-12-2015 
LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
-
  2.   D. nr.983/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale Tn vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internationale
-
  3.   L. nr.334/18-12-2015 
LEGE pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  4.   D. nr.1.002/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  5.   L. nr.335/18-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele masuri de corelare legislativă
-
  6.   D. nr.1.003/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă
-
  7.   D.C.C. nr.675/20-10-2015 
DECIZIA nr. 675 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  8.   D.C.C. nr.694/20-10-2015 
DECIZIA nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  9.   D.C.C. nr.731/29-10-2015 
DECIZIA nr. 731 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  10.   O. nr.4.028/11-12-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea art. 2 alin. (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.857/2013
A
  11.   C. nr.37/02-12-2015 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano- catolice Sfântul Iosif din București
-
  12.   C. nr.39/18-12-2015 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015
-
  13.   H. nr.5 bis/11-12-2015 (A.N.E.A.R.)
HOTĂRÂRE pentru înființarea funcției onorifice de "Președinte de onoare al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România"
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 04:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.