Monitorul Oficial
nr. 295/19 aprilie 2016

Publicare
  1.   L. nr.62/12-04-2016 
LEGE pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
  2.   D. nr.412/11-04-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
  3.   L. nr.63/12-04-2016 
LEGE privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
-
  4.   D. nr.413/11-04-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
-
  5.   D. nr.420/18-04-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  6.   D. nr.421/18-04-2016 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
-
  7.   D. nr.422/18-04-2016 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investitii care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la București
-
  8.   H.C.D. nr.38/13-04-2016 
HOTĂRÂRE privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
-
  9.   H.C.D. nr.39/13-04-2016 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128
-
  10.   D.C.C. nr.38/09-02-2016 
DECIZIA nr. 38 din 9 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (2) din Codul penal
V
  11.   O. nr.719/14-04-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017
-
  12.   Decizie nr.244/12-04-2016 (C.N.A.)
DECIZIE privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016
-


Duminică, 03 iulie 2022, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.