Monitorul Oficial
nr. 369/13 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.92/11-05-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
-
  2.   D. nr.498/11-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
-
  3.   L. nr.93/11-05-2016 
LEGE pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  4.   D. nr.499/11-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
  5.   L. nr.94/11-05-2016 
LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
-
  6.   D. nr.500/11-05-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
-
  7.   L. nr.95/11-05-2016 
LEGE privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice
-
  8.   D. nr.501/11-05-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  9.   D.C.C. nr.114/03-03-2016 
DECIZIA nr. 114 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) și art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
V
  10.   H.G. nr.346/11-05-2016 
HOTĂRÂRE privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi
-
  11.   C. nr.11/27-04-2016 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Național al Satului "Dimitrie Guști"
-


Luni, 19 aprilie 2021, 17:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.